martes, 17 de abril de 2018

crear e usar macros en wordcombinar correspondencia

Para escribir unha carta dirixida a multiples destinatarios utilizo combinar correspondencia en word
 Por unha parte teño o documento principal e doutra teño a orixe dos datos en formato .xls (folla de excel) ou accdb (taboa de access). O resultado da combinación será un documento con tantas páxinas como rexistros.


 no video tes os pasos a seguirCOMBINAR CORRESPONDENCIA SOBRES
1º SELECCIONE COMBINAR CORRESPONDENCIA > INICIAR COMBINACION > SOBRES
2º SELECCIONO TAMAÑO DE SOBRE
3º SELECCIONO DESTINATARIOS. En este exercizo selecciono pacientes.xls e elixo a folla 1
Edito a lista para filtrar, ordear, seleccionar ou ver os destinatarios
4º INSERTO OS CAMPOS COMBINADOS QUE NECESITO (Nome, apelidos, enderezo, cp, concello, provincia)
5º VISTA PREVIA DOS RESULTADOS.
6º FINALIZAR E COMBINAR. EDITAR CARTAS INDIVIDUAIS
O resultado será un arquivo principal que podo gardar para cando queira facer a combinación posteriormente e un documento COS sobres xerados, tantos como rexistros combinei, o seguinte paso será imprimir os sobres

Si non estas segura do que fas podes utilizar o asistente que che guía paso a paso en Iniciar correspondencia > paso a paso co asistente

COMBINAR CORRESPONDENCIA ETIQUETAS
1º SELECCIONE COMBINAR CORRESPONDENCIA > INICIAR COMBINACION > ETIQUETAS
2º SELECCIONO TAMAÑO DE ETIQUETAS: en este exercizo selecciono 30 por páxina alto 2,54 cm
3º SELECCIONO DESTINATARIOS. En este exercizo selecciono pacientes.xls e elixo a folla 1
4º INSERTO OS CAMPOS COMBINADOS QUE NECESITO (Nome, apelidos, nif, nº de historia clinica)
5º ACTUALIZO ETIQUETAS. SI NON ESTA BEN VOLVO ATRÁS E CORRIXO
6º FINALIZAR E COMBINAR. EDITAR CARTAS INDIVIDUAIS. PODO IMPRIMIR AS ETIQUETAS
RESULTADO: AS ETIQUETAS NUNHA FOLLA QUE PODO IMPRIMIR


DIRECTORIO OU LISTADO
1º SELECCIONE COMBINAR CORRESPONDENCIA > INICIAR COMBINACION > DIRECTORIO
2º SELECCIONO DESTINATARIOS. En este exercizo selecciono pacientes.xls e elixo a folla 1
Edito aorixe dos datos para filtar ou ver os destinatarios
3º INSERTO OS CAMPOS COMBINADOS QUE NECESITO (Nome, apelidos, nif, nº de historia clinica) SEPARADOS POR TABULACIONS
4º FINALIZAR E COMBINAR. EDITAR CARTAS INDIVIDUAIS. PODO MODIFICAR PARA DARLLE FORMATO DE TABOA E IMPRIMIR O LISTADO
RESULTADO: UN LISTADO